November 2016

Google map editing साठी महाराष्ट्रीयांना जाहीर आव्हान

जवळ जवळ १५ वर्षांच्या तपश्चर्येनंतर मी नुकताच Google maps चा महाराष्ट्र पातळीवर Rank 4 level चा editor म्हणून select झालो आहे. खालील फोटो पहा. ह्या निमित्त एक विनंती करतो की महत्वाची प्रेक्षणीय स्थळे, public places, schools, colleges, offices, hospitals, etc. (private residence सोडून), जी Google map वर झळकावीत असे वाटते त्यांनी कृपा करून माझ्या इमेल [...]

Read More